Patrick Renault

Autoriseret psykolog, cand.psych., aut.

 

Den daglige glæde og meningsfuldhed i at hjælpe mine medmennesker i det allervigtigste for dem er for mig et enormt privilegie.

Det er afgørende for mig, at du føler dig mødt med omsorg og respekt, så du hos mig finder tryghed til at åbne dig i det sårbare og værdifulde.

Og det er mit håb, at du går fra mig bevæget, med klarere indsigt, konkrete færdigheder og styrket mod til at håndtere dine udfordringer og udfolde den livsverden, du ønsker.

 

Kompetenceområder

Jeg specialiserer mig i individuel terapi for voksne og unge samt i par- og familieterapi.

Derudover tilbyder jeg sundhedsfaglig undervisning og supervision til sundhedspersonale og psykologer på vej mod autorisation.

 

Parterapi

Savner I tryghed, nærvær og vitalitet i parforholdet?  Er jeres parforhold i krise?

Da kan parterapi være vejen frem.

Jeg hjælper jer til trygt at møde jeres egne og hinandens sårbarheder, behov og længsler.

Under de tryggeste rammer hjælper jeg jer med at udfolde og nuancere jeres forskellige perspektiver, sårbarheder og behov.

Ved at tydeliggøre jeres motiver og de handlemønstre, der trækker jeg fra hinanden, finder vi sammen nye veje,  der tværtimod bringer jer tættere sammen.

Du kan læse mere om parterapi her.

 

Individuel terapi

Jeg tilbyder hjælp til udfordringer som:

 • Angst
 • Stress
 • Skam og selvkritik
 • Selvskade
 • Spiseforstyrrelser
 • Depression
 • Traumer og PTSD
 • Akut krise, tab og sorg
 • Livskriser og eksistentielle udfordringer

Du kan læse mere om individuel terapi her.

 

Uddannelse og terapeutisk tilgang

Jeg er uddannet og specialiseret i de nyere kognitiv adfærdsterapeutiske tilgange Acceptance & Commitment Therapy (ACT) og Compassion Focused Therapy (CFT). Dertil trækker jeg på øvrige mindfulnessbaserede tilgange, eksistentiel fænomenologi, traditionel kognitiv adfærdsterapi, løsningsfokuseret terapi såvel som den motiverende samtale.

Ved behov for kropslig forankring i terapien drager jeg nytte af to yogainstruktøruddannelser og mange års praktisk og akademisk beskæftigelse med kropsbevidsthed.

Par- og familieterapeutisk specialiserer jeg mig i Emotionsfokuseret terapi (EFT) i naturlig forlængelse af ACT. Jeg superviseres løbende af Jette Simon, cand.psych,, aut., en af Verdens førende par- og familieterapeuter.

 

Uddannelse (udvalgte):

Specialistuddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Specialistuddannelse i Compassion Focused Therapy (CFT)
Efteruddannelse i Eksistentiel Fænomenologisk Terapi
Efteruddanelse i Emotionsfokuseret Terapi (EFT) for par.

Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministerient
Cand.psych. fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet

2 yogainstruktøruddannelser

 

Arbejdserfaring

Jeg har mange års terapeutisk erfaring fra både psykiatrien, private praksisser og offentlige rådgivninger og har bidraget til undervisning og forskning i flere sammenhænge.

Ved Københavns Universitet og Region Hovedstaden uddanner jeg læger i patientkommunikation. Jeg bidrager ligeledes til sundhedspsykologisk forskning, senest i et forskningsprojekt vedrørende terapi målrettet pårørende til covid-19 intensivpatienter.

 

Ansættelser og samarbejder (udvalgte):

 • Rigshospitalet, Århus Universitet m.fl. – forskning vedrørende terapi målrettet pårørende til covid-19 intensivpatienter.
 • Københavns Universitet & Region Hovedstaden. Uddannelse af lægestuderende i patientkommunikation.
 • Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Undervisning af psykologistuderende.
 • Christianshavns Kognitive Psykologklinik. Psykoterapi og mindfulnessgrupper.
 • Psykologerne Frederiksberg & City. Psykoterapi.
 • Klinik for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup, Afd. Gentofte, Region H
 • Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge, Psykiatrisk Center Ballerup, Afd. Gentofte, Region H
 • Livslinien. Selvmordsforebyggelse.
 • Offerrådgivningen – Røde Kors, København. Akut kriserådgivning.

Tidligere bestyrelser (udvalgte):

 • Forum for Eksistentiel Psykologi & Terapi
 • Association for Contextual Behavioral Science – Denmark

 

Kontakt:
Mail: pr@actpsykologerne.dk
Tlf: +45 41405776
Adresse: Enghave Plads 16, 3.sal, 1670 København V

Sidebar