Om psykologerne

Hvem er ACT Psykologerne?

Hos ACT Psykologerne bliver du mødt af autoriserede psykologer med lang og bred erfaring i at arbejde med psykologiske problemstillinger. Vi har alle speciale og efteruddannelse i metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er det fælles udgangspunkt, vi arbejder efter. Du kan læse mere om metoden her. Derudover har vi supplerende efteruddannelser i andre terapeutiske metoder, som vi anvender efter behov.

Tilsammen har vi erfaring med at afhjælpe en bred vifte af psykologiske problemstillinger, herunder angst, stress, depression, livskriser, selvværdsproblemer, traumer, relationelle problematikker, spiseforstyrrelser og selvskade.

 

Hvad lægger vi vægt på?

Hos ACT psykologerne lægger vi vægt på, at du både får hjælp til de helt specifikke problemer, du er belastet af, og at du mere bredt får lejlighed til at udvikle dig og får styrket din livskvalitet og dit ståsted i Verden.

Vi tror på, at livskvalitet og mental sundhed hænger tæt sammen med at have føling med værdier og opleve meningsfuldhed og retning i det daglige liv. Derfor er dette et vigtigt fokus i vores terapi, samtidig med at vi arbejder konkret og målrettet med tanker og følelser, der opleves hindrende for at leve det liv, man gerne vil.

 

Hvordan kommer du igang?

Du er altid velkommen til at kontakte os uforpligtende og få vejledning om, hvilken psykolog, der kunne passe godt til lige din problemstilling. Du er også velkommen til at tage direkte kontakt til en af psykologerne.

Sidebar

Patrick Renault

Julie Munck

Mikael Knudsen