Familieterapi

Vi tilbyder familiesamtaler til familier med store børn og unge (fra 12 år)

Familieterapi giver mulighed for at forbedre samarbejde, kommunikation og almen trivsel i familien.

Familieterapi kan blandt andet være hjælpsomt

  • når der er mange konflikter i familien
  • når en eller begge forældrene er bekymrede for deres barn og har udfordringer med at skabe en konstruktiv dialog om det
  • når en ung har vedvarende mistrivsel eller problemer med f.eks. spisemønster, skolegang eller følelsesudbrud, hvor forældrenes hjælp til at komme videre er afgørende
  • når familien har været igennem kriser eller omvæltninger, som der er brug for hjælp til at få bearbejdet i fællesskab
  • når familien har været gennem en skilsmisse og ønsker bedre samarbejde mellem de to nye familieenheder.

At familieterapeutisk forløb starter altid med en grundig indledende samtale, hvor hvert familiemedlem får mulighed for at udtrykke sin oplevelse af problemstillingen og sine ønsker for udbytte af et forløb. På den baggrund planlægges fokus og målsætninger med forløbet.

Typiske fokuspunkter i et familieterapeutsik forløb vil være:

  • Skabe bedre forståelse for hinandens oplevelse af situationen
  • Undersøge mønstre i handling og kommunikation, der skaber udfordringer og måske gensidigt forstærkende cirkler
  • Undersøge hvilke tanker og følelser, de problematiske handlemønstre hænger sammen med
  • Klargøre forskelle i ønsker og behov hos de forskellige familiemedlemmer, samt udfolde fælles værdigrundlag for familien
  • Se på konkrete handlemuligheder for de enkelte familiemedlemmer og for familien som helhed.

Varigheden af et familieterapeutisk forløb kan variere. Somme tider kan 4-5 samtaler være tilstrækkeligt til at skabe væsentlige ændringer i kommunikation og samvær. I andre tilfælde kan der være brug for et længere forløb på 8-12 gange, typisk for at få arbejdet med mere grundliggende, fastlåste mønstre i tanker, følelser og samspil.

Sidebar