Julie Munck

Cand.psych. aut., specialist i psykoterapi

Kongens Lyngby

 

Terapi skal skabe forandring i livet! Jeg lægger vægt på, at terapien både afhjælper de konkrete udfordringer, du slider med her og nu, og samtidig skaber personlig udvikling, der bidrager til større tilfredshed og livsudfoldelse i det lange løb. Ud over samtalen benytter jeg et bredt repertoire af øvelser, der kan hjælpe dig til at få nye perspektiver på din situation og håndtere vanskelige tanker og følelser, som står i vejen for dig. Jeg er optaget af, at du får bedre kontakt til de sider af livet, som er forbundet med mening og vitalitet, og at du får skabt plads til at leve det liv, du ønsker.

 

Kompetenceområder

Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi og familieterapi til voksne familier samt familier med teenagebørn. Derudover underviser jeg i en række fagområder og superviserer både psykologer og andre faggrupper. Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej mod såvel autorisation som specialistgodkendelse i psykoterapi.

 

Jeg har særligt kompetencer inden for følgende områder:

 • Problemer i nære relationer; herunder problemer i parforhold og andre nære familierelationer.
 • Selvværdsproblemer; herunder social usikkerhed, tvivl på egne kompetencer og vanskeligheder med at skabe plads til egne behov.
 • Lettere til moderat depression
 • Angst og stress
 • Spiseforstyrrelser

 

Uddannelse og terapeutisk tilgang

Jeg er uddannet og specialiseret i ACT, som er et grundlæggende metodisk fundament i mine terapeutiske forløb. Derudover har jeg efteruddannelse i traditionel kognitiv adfærdsterapi, eksistentiel terapi, narrativ terapi og emotionsfokuseret terapi. Jeg har således et bredt metodisk repertoire, som giver mig mulighed for at tilpasse terapien til mange forskellige problemstillinger og til forskellige måder, man kan være tilpas med at arbejde på.

Ud over min psykologuddannelse har jeg en bachelorgrad i filosofi. Jeg er optaget af filosofiske perspektiver på værdier, etik og menneskelig eksistens og bringer dette i spil i mine terapier.

 

Uddannelse

 • Efteruddannelse, 2-årig, i ACT /Acceptance and Commitment Therapy
 • Efteruddannelse i emotionsfokuseret terapi
 • Efteruddannelse 2-årig i kognitiv adfærdsterapi i
 • Efteruddannelse 2-årig systemisk og narrativ terapi
 • Godkendt specialist i psykoterapi af Dansk Psykologforening
 • Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet
 • Cand.psych. fra Københavns Universitet
 • BA i filosofi fra Københavns Universitet

 

Arbejdserfaring

Min kliniske erfaring omfatter mange års ansættelse i voksenpsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, kommunalt behandlingscenter og amtslig rådgivning. Ud over psykologiske behandling i mange former – med børn, unge, voksne, familier, par og grupper – har jeg beskæftiget mig meget med supervision, undervisning og metodeudvikling. Endvidere har jeg gennem 5 år haft ledelsesfunktion.

 

Ansættelser

Fra 2019 Privatpraktiserende psykolog
2014-19 Center for Socialpædagogik og Psykiatri, Københavns Kommune
2011-14 Psykiatrisk Center Ballerup, Afd. Gentofte, Klinik for Spiseforstyrrelser
2006-11 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød, Afsnit for Spiseforstyrrelser
2002-06 Københavns Amts Børne- og Ungeafdeling, Rådgivningsenheden

 

Kontakt:
Mail: jm@actpsykologerne.dk
Telefon: 40 13 95 68
Adresse: Christian X’s Allé 89, 2800 Kongens Lyngby.

Sidebar