Mikael Knudsen

Cand. psych.aut.

Psykolog Islandsbrygge

 

Hvad end din problemstilling, er det min målsætning at hjælpe dig med at håndtere og skabe rum til det der er svært, få forskellige perspektiver på din situation, bringe dig tættere på det som er vigtigt for dig, og hjælpe dig med at tage aktive skridt i en værdifuld retning.
I samtalerne bestræber jeg mig først og fremmest på at skabe et trygt og imødekommende rum som er en grundlæggende forudsætningen for det videre forløb. Dernæst er jeg optaget af at vi sammen forstår og undersøger hvad der bidrager til lige netop din problematik og hvad der skal til for at skabe forandring, forløsning og bevægelse.

 

Kompetenceområder

Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi og reflekterende/coachende samtaler til voksne over 18 år.
Derudover tilbyder jeg ledersparring og coaching til virksomheder og ledere. Til psykologer og andre faggrupper tilbyder jeg individuel- og gruppesupervision med udgangspunkt i ACT, og for psykologer kan det være med henblik på autorisation.

 

Jeg har særlig erfaring og kompetencer indenfor følgende områder:

  • Stress
  • Let til moderat depression
  • Angst
  • Tilbagevenden til arbejde efter sygdom
  • Lavt selvværd og selvtillid
  • Tab og sorg

 

Uddannelse og terapeutisk tilgang

Jeg er autoriseret psykolog fra Københavns Universitet og min primære referenceramme er ACT, som jeg har en specialistuddannelse i. Derudover har jeg arbejdet indenfor narrative og traditionelle kognitive tilgange tidligere.
Udover min psykologuddannelse har jeg en fortid som delingsfører og oversergent fra Forsvaret, hvilket jeg særligt trækker på under ledersparring og coaching. Dette giver min en særlig indsigt og forståelses for ledelses- og organisatoriske udfordringer og dilemmaer, samt en tilgang der er fokuseret på konkret og effektiv håndtering af problemer.

 

Uddannelser:

  • 2-årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Autoriseret af Psykolognævnet
  • Cand. psych. fra Københavns Universitet

 

Psykologfaglig arbejdserfaring

Jeg har via mit virke som privatpraktiserende psykolog og som psykolog ved arbejdsmedicinsk klinik opnået en bred erfaring med almenpsykologiske problemstillinger såsom stress, depression, angst og traume/voldsomme oplevelser.

2013 – 2014: Psykolog ved pædagogisk psykologisk rådgivning Vanløse-Brønshøj
2014 – 2016: Psykolog ved Arbejdsmedicinsk afdeling i Region Sjælland
2017 – nu: Privatpraktiserede psykolog

 

Kontakt:
Mail: mk@actpsykologerne.dk
Telefon: +45 26 23 60 78
Kigkurren 8G
2300 København S

Sidebar