Samtaleterapi

Vi møder alle udfordringer og kampe i livet, og vi går alle igennem perioder, hvor vi mærker nedsat trivsel, manglende udfoldelse eller kommer ind i mønstre, der bringer os den forkerte vej. Somme tider er det opstået på baggrund af kritiske begivenheder eller omvæltninger i livet; andre gange er det gradvist opbygget over tid.

Ofte kommer vi videre på egen hånd, med tålmodighed og måske en god snak med vores nærmeste, som hjælper os til at se vores situation i et nyt perspektiv. Når man gennem længere tid føler sig fastlåst i mønstre, som man ikke kan finde vejen ud af, eller hvis man følelsesmæssigt er så presset, at det er svært at få øje på konstruktive handlemuligheder, kan målrettet og professionel terapi være afgørende for at komme videre.

Sidebar

Vi tilbyder følgende former for terapi:

Individuel terapi

Parterapi

Familieterapi