Parterapi

Parterapi Vesterbro: Patrick Renault

Parterapi Lyngby: Julie Munck

 

Hvorfor søge parterapi?

Parforholdet er for mange vores tætteste og mest betydningsfulde relation. At opleve tryghed, nærvær og vitalitet i parforholdet kan have stor betydning for vores trivsel og livsglæde i hverdagen. Svingninger og til tider uoverensstemmelser i parforholdet er helt normalt, og i langt de fleste tilfælde kommer man videre gennem egen og fælles indsats. Somme tider kan mere grundlæggende uoverensstemmelser og vedvarende, negative mønstre bide sig fast og kræve professionel hjælp for at komme videre.

 

Hvilke problemstillinger kan parterapi hjælpe med?

Parterapi kan være hjælpsomt ved en lang række problemstillinger og kriser, der tydeligt berører begge parter i parforholdet.
Ofte er der tale om mere vedvarende og fastlåste problemmønstre, der har udviklet sig over tid. Eksempelvis:

 • Negative kommunikationsmønstre med beskyldninger, bebrejdelser og mistillid
 • Uenighed om prioriteringer og/eller fordeling af opgaver og ansvar
 • Uenighed i opdragelsen af børn
 • Manglende nærvær og engagement
 • Tvivl om forholdet skal vare ved

Der kan også være tale om særlige omstændigheder, der måske er opstået eller blevet synlige mere pludseligt. Eksempelvis:

 • Større belastninger i familien, som sygdom, tab eller økonomiske problemer
 • Utroskab
 • Vanskeligheder hos børn
 • Misbrugsproblemer
 • Uenigheder om centrale livsvalg

 

Et parterapeutisk forløb

I parterapi vil terapeuten sørge for at holde en tryg og tydelig ramme, hvor I begge får ro og plads til både at udtrykke jeres oplevelse af situationen og få et nuanceret billede af, hvordan situationen opleves fra partnerens perspektiv.
Parterapien indledes med en grundig, afklarende samtale, hvor vi sammen udfolder situationen og problemstillingen samt hvor I ønsker at nå hen gennem forløbet.

I forløbet vil vi sammen:

 • Nuancere jeres oplevelse af situationen set fra både partnerens og eget perspektiv
 • Tydeliggøre jeres ønsker, værdier og prioriteringer for parforholdet – og jeres fælles fundament i dette
 • Skabe bevidsthed om, hvilke mønstre i handling og kommunikation, der skaber problemer
 • Undersøge hvilke tanker og følelser, problemmønstrene hænger sammen med, samt hvordan man kan håndtere disse
 • Se på konkrete handlemuligheder

Et parterapeutisk forløb kan have meget forskellig længde. Ofte kan et kort forløb på 3-5 samtaler være tilstrækkeligt til at igangsætte væsentlige forandringer. Når der er tale om mere grundlæggende uenigheder og/eller langvarige, fastlåste mønstre, kan der være behov for et længere forløb på 10-12 gange.

Sidebar