Kurser og supervision

Supervision og metodetræning

Kgs. Lyngby
20 timer med start d. 24. september 2024

Læs mere her

Værdier i psykoterapi

Kgs. Lyngby
d. 26. – 27. september 2024

Læs mere her

ACT Introkursus

Kgs. Lyngby
d. 21-22. oktober 2024

Læs mere her

ACT Videregående

Kgs. Lyngby
d. 18.-20. november 2024

Læs mere her

ACT 5-dageskursus

Kgs. Lyngby
d. 21.-22. oktober & 18.-20. november 2024

Læs mere her

Kurser

Inspirerende, dynamisk og målrettet gruppens særlige læringsbehov – det er nøgleord for vores kurser. Vi tilbyder skræddersyet undervisning til små og store grupper og kommer gerne ud på arbejdspladsen. Undervisningen tilrettelægges naturligvis efter gruppens ønsker, både mht. form og indhold. Typisk vil undervisningen være en kombination af konkret fagligt input, øvelser, dialog og fælles refleksion. I vil få viden, værktøjer og teknikker til brug for jeres videre praksis.

I forbindelse med undervisning er der altid afsat tid til et grundigt planlægningsmøde med dialog om fokus, læringsmål, form samt gruppens baggrundsviden og niveau på området.

 

Vi underviser blandt andet inden for følgende områder:

 • ACT i teori og praksis
 • Kognitive og adfærdsterapeutiske behandlingsformer
 • Håndtering af stress
 • Spiseforstyrrelser
 • Værdier i professionelt arbejde
 • At lave psykoedukation
 • Sundhedsfaglig kommunikation

 

Supervision

Supervision er et trygt og levende rum, hvor du udvikler dig som fagperson med udgangspunkt i de konkrete opgaver og udfordringer, du befinder dig i her og nu.

 

Væsentlige formål med supervision kan være:

 • at sikre høj kvalitet i de faglige ydelser
 • at få bredere perspektiv og større handlingsrepertoire i opgaverne
 • at styrke den professionnelles trivsel og oplevelse af mestring
 • at bidrage til konstruktive samspil i professionelle relationer, teams og organisationer

 

Supervision kan variere i form og ramme, men vil altid være dynamisk, interaktiv og tilpasset supervisandernes konkrete ønsker og behov.

ACT psykologerne tilbyder supervision til fagpersoner inden for det sociale og sundhedsfaglige felt, eksempelvis pædagoger, sygeplejersker, terapeuter og socialrådgivere.

Alle ACT psykologer tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation.
Julie Munck tilbyder supervision til psykologer på vej mod specialistgodkendelse i psykoterapi.

Sidebar