ACT 5-dageskursus

Indføring, uddybning og færdighedstræning

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en af de mest anvendte tilgange inden for det kognitiv adfærdsterapeutiske paradigme og en tilgang i rivende udvikling.

Dette kursus i to dele giver dig først en systematisk oplevelsesorienteret indføring i tilgangens grundlæggende ideer og metoder. Herefter har du mulighed for af afprøve dine første ACT-trin i dit daglige arbejde. Endelig uddyber anden del din forståelse, og udvikler dine metodiske færdigheder gennem praktisk færdighedstræning.

 

Hvad får du med dig?

Del I giver dig:

 • Overblik over de grundlæggende ideer og principper i ACT
 • Oplevelsesorienteret indføring, som giver dig en levende fornemmelse for, hvad det vil sige at arbejde med ACT i praksis
 • Forudsætninger for at anskue en problemstilling ud fra et ACT perspektiv
 • Forståelse for, hvilke processer vi tilstræber at sætte i gang gennem terapien for at skabe hjælpsomme forandringer for vores klienter
 • Konkret introduktion til ACT øvelser, som du kan tage med og bruge med dine klienter
 • Mulighed for at opleve tilgangens resonans og brugbarhed i dit eget liv

Del II udvider dine færdigheder i at anvende ACT i forandrende samtaler. Vi vil blandt andet arbejde med:

 • Caseformulering i en ACT ramme
 • Brug af funktionel analyse i ACT
 • Skærpet overblik over kerneprocesserne i ACT samt blik for, hvilke processer der er relevante at bringe i spil hvornår.
 • Demonstration og træning af samtaletekniske greb og øvelser til brug i terapien
 • At skabe motivation og samarbejde om terapiforløbet

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer og andre fagpersoner, der arbejder med samtaler, rådgivning og udvikling, og som ønsker at inddrage ACT i sit daglige arbejde. ACT 5-dageskurset er for dig, der ønsker en grundig indføring i ACT og har appetit på at få tilgangen under huden gennem yderligere uddybning og metodisk færdighedstræning.

 

Kursets form

Formen på kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg, cases, demonstration af øvelser i plenum, samt metodetræning i par og mindre grupper. Kurset er praksisorienteret med vægt på demonstrationer, egen afprøvning og færdighedstræning. Vær derfor indstillet på aktiv deltagelse. Udover at at træne dine terapeutiske færdigheder har du også mulighed for at inddrage egne erfaringer og case-materiale.

 

Undervisere

Julie Munck, cand.psych., aut., specialist i psykoterapi.

Privatpraktiserende psykolog.

Læs mere her

Patrick Renault, cand.psych., aut.

Privatpraktiserende psykolog og underviser i samtaletræning ved KU.

Læs mere her

Det praktiske

Hvor: Kulturstedet Lindegården, Peter Lunds Vej 8, 2800 Kongens Lyngby.
Hvornår: D. 21.-22.oktober og d. 18.-20. november 2024, alle dage kl. 9.00-16.00.
Pris: 12.250 kr excl. moms.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig kurset ved at udfylde formularen til højre. Du vil herefter modtage en faktura, og ved betaling af denne er din tilmelding endeligt bekræftet.
Afbestillingsbetingelser: Afmelding kan ske uden beregning frem til 6 uger før kursusstart. Herefter er tilmeldingen bindende.

Sidebar